کانسر رکتوم پس از شیمی درمانی و رادیوتراپی

آقای ۵۶ ساله ای را امروز کولونوسکوپی نمودم. ایشان ۵ ماه قبل به دلیل خونریزی مقعد مراجعه نمود و پس از کولونسکوپی تشخیص کانسر رکتوم داده شد. اکنون پس از رادیوتراپی و شیمی درمانی جهت کولونوسکوپی کنترل مراجعه نموده است.

پاسخ به درمان بسیار خوب است خدا رو شکر.

دیدگاهتان را بنویسید