پولیپ روده بزرگ

آقای مسنی به دلیل رکتوراژی کولونوسکوپی شد. یک پولیپ نسبتا بزرگ در سیگموئید داشت.

برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید