دانشگاه علوم پزشکی کرستان افتخار کردستان

دانشگاه علوم پزشکی کردستان به عنوان عالی ترین دانشگاه سطح استان، تربیت نسل آینده را در تمامی سطوح پزشکی به عهده دارد. بسیاری از دانشجویان ما افتخارات بزرگی به دست می آورند. اینجانب نیز به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی در خدمت این عزیزان و دانشمندان آینده هستم.

دیدگاهتان را بنویسید