• کردستان،سنندج ،خ مولوی،ساختمان مولوی
  • شماره تماس: 33246776-087
  • ساعات کاری:  شنبه تا چهارشنبه - از ساعت 3 بعدازظهر الی 9 شب