درباره‌

 • نفر اول امتحان پره انترنی در امتحان پره انترنی در شهریورماه سال 76

 • عضو بنیاد ملی نخبگان

 • عضو انجمن متخصصین داخلی ایران

 • عضو اتجمن متخصصین داخلی و گوارش ایران

 • عضو آکادمی متخصصین گوارش اروپا

 • انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه در سال 76 دوره پزشکی عمومی

 • انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه در سال 85 دوره تخصصی
 • نفر اول امتحان پره انترنی در امتحان پره انترنی در شهریورماه سال 76

 • عضو بنیاد ملی نخبگان

 • عضو انجمن متخصصین داخلی ایران

 • عضو اتجمن متخصصین داخلی و گوارش ایران

 • عضو آکادمی متخصصین گوارش اروپا

 • انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه در سال 76 دوره پزشکی عمومی

 • انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه در سال 85 دوره تخصصی
2000 درمان موفق هموروئید با لیزر
 • درمان بدون درد
 • درمان بی خطر و امن
 • بدون نیاز به بستری شدن
 • کمترین آسیب به بافت‌های اطراف توده‌ی هموروئید
 • درصد موفقیت بیشتر و عود کمتر
 • کاهش خونریزی با انسداد رگ ها
 • ترمیم سریع زخم ناشی از عمل لیزری

تشکیل پرونده اختصاصی بیماران
ایجاد تعامل وآگاهی مبتنی برIT

ثبت کلیه سوابق مراجعین
خدمات هوشمندوبه روز

ارتقای کیفیت باخدمات الکترونیکی بایگانی کلیه مدارک و مستندات درمانی

تخصصی داخلی
بیماریهای داخلی وگوارشی
آندوسکوپی
دیابت
کلیه
ریه وتیروئید
دانشنامه تخصصی بیماری های داخلی
عضو هیئت علمی واستادیار دانشگاه علوم پزشکی
عضو انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران

 • کردستان،سنندج ،خ مولوی،ساختمان مولوی
 • شماره تماس: 33246776-087
 • ساعات کاری:  شنبه تا چهارشنبه - از ساعت 3 بعدازظهر الی 9 شب