گزارش صبحگاهی Morning Report
گيرنده هاي GPL 1
gabapentin nedtrapning open gabapentin nedtrapning

بحث بسيار مهم گيرنده هاي GLP 1 توسط دكتر مونتايا از دانشگاه بارسلون در حال برگزاري است. تجارب جهاني در زمينه ديابت و استفاده از اين نتايج در درمان بهتر  و مناسبتر ديابت و پيشگيري و كنترل آن ما را كمك خواهد كرد.
free cialis coupon eblogin.com coupon prescription
lilly coupons for cialis blog.suntekusa.com online cialis coupons
gabapentin nedtrapning open gabapentin nedtrapning
1394/05/09 (...ادامه)


جلسه مورنیگ ریپورت روز شنبه
lamisil cream nails bistromc.org lamisil cream
buscopan compositum buscopan 10 mg buscopan 10 mg

cialis manufacturer coupon 2016 cialis coupons from lilly cialis free coupon
internet drug coupons click coupon for free cialis
naproxen nsaid naproxen dosering naproxen fk
ibuprofen ibuprofen ibuprofen teva
dipyridamole site dipiridamol
levitra yorumlar levitra 20 mg fiyat levitra 5 mg
1394/05/04 (...ادامه)


مورنینگ رپورت امروز شنبه 16 خرداد 94
cialis 2015 coupon is-aber.net lilly cialis coupon
gabapentin nedtrapning by-expression.com gabapentin nedtrapning
propranolol halmed propranolol hemangiom propranolol halmed

خانم 42 ساله  با سابقه آسم اخیر و زخمهای دهانی و هماچوری اولین بیماری بود که معرفی شد.  اولین تشخیص افتراقی که توسط اینترن محترم مطرح شد واسکولیتها بود. شاید چرچ اشتراس اولین تشخیصی باشد که برای این بیمار می توان مطرح نمود. یسدیمان ادراری کست ندارد و دیمورفیک ار بی سی هم نداشت.
plendil 5 mg retard totspub.com plendil adcc
cloradex open cloradex costo
1394/03/16 (...ادامه)


در گزارش صبحگاهی امروز 3 بیمار معرفی شد
plendil 5 mg retard plendil 5 mg retard plendil adcc
dipyridamole site dipiridamol

aida kreuzfahrt aidabella aida
plendil 5 mg retard link plendil adcc
gabapentin nedtrapning by-expression.com gabapentin nedtrapning
cloradex site cloradex costo
doxycyclin 3 tage doxycyclin gegen malaria doxycyclin borrelia
1394/02/19 (...ادامه)


مورنینگ رپورت امرورز
ابتدا رزیدنتهای محترم بیماران بستری شده در اورژانس و بخش را معرفی نمودند. حضور اساتید در مورنینگهای بیمارستان توحید کاملا پررنگ است. تعداد بیماران و مراجعین زیاد و کشیکها سنگین است. 
نکات مهم امروز که بحث شد: خانم مسن با علایم لوکال نورولوژی مراجعه می نماید ود در نهایت مشخص می شود بیمار هیپرکالمی دارد. بحثهای ارزشمندی در مورد اهمیت معاینه بالینی و معاینه نورولوژیک انجام شد.
cialis coupons and discounts read coupons cialis
aida kreuzfahrt aidastella aida
ibuprofen ibuprofen ibuprofen teva
sitagliptin phosphate monohydrate melting point gedave.ro sitagliptin phosphate side effects
oxcarbazepine 600 mg bilie.org oxcarbazepine dosage
1394/02/02 (...ادامه)


مورنينگ ريپورت امروز چهارشنبه
plendil 5 mg retard plendil 5 mg retard plendil adcc
omeprazol sandoz go omeprazol sandoz

جلسه امروز صبح مورنينگ بيمارستان توحيد بسيار پربار بود خانم جوان بارداري به دليل دي وي تي بستري شده بود. بحثهاي ارزشمندي در مورد معيارهاي باليني دي وي تي انجام شد كه آموزنده بود. رزيدنتها و اينترنها هم خوب در بحث شركت كردند.
cialis coupons and discounts read coupons cialis
aida kreuzfahrt aidabella aida
buscopan compositum buscopan 10 mg buscopan 10 mg
1394/01/26 (...ادامه)


یک مورد سرباز به دلیل ضعف و بیحالی
naproxen nsaid zygonie.com naproxen fk
lamisil cream nails bistromc.org lamisil cream
gabapentin nedtrapning gabapentin sandoz gabapentin nedtrapning
cloradex thecaddman.com cloradex costo

در ازمایشات گلبولهای سفید پایین داشت که با شک به لوسمی حاد از بیمارستان پادگان ارجاع می شود در بررسی ها مشخص می شود که بیمار احتمالا لوکوپنی ناشی از بیماری ویرال دارد.
cloradex thecaddman.com cloradex costo
natrexone naltrexone alcoholism medication what is ldn used for
1394/01/22 (...ادامه)


یک مورد رابدومیولیز
propranolol halmed site propranolol halmed
rigevidon depression temperaturudslat.site rigevidon 63

اقای جوانی به دنبال کار کشاورزی دچار درد شدید اندام فوقانی و تحتانی می شود با توچه به درد شدید ادام تحتانی و علایم سندرم کمپارتمنت توسط جراح عروق تحت فاشیوتومی قرار می گیرد. تمامی علایم به نفع رابدومیولیز بود ولی آزمایشگاه در ابتدا cpk را نرمال گزارش می کند و همین موضوع تشخیص را کمی زیر سوال می برد ولی با توجه اینکه تمامی علایم به نفع رابدومیولیز بود تحتد درمان قرار می گیرد ولی بیمار دچار آنوری و نارسایی حاد کلیه می شود که درمان بیمار ادامه دارد.
omeprazol sandoz go omeprazol sandoz
oxcarbazepine 600 mg bilie.org oxcarbazepine dosage
natrexone naltrexone alcoholism medication what is ldn used for
1394/01/22 (...ادامه)


توده گردنی در جوان 26 ساله
جوان 26 ساله با توده های گردنی ، کاهش وزن و  تعریق زیاد همچنین ضعف و بیحالی. در ازمایشات لوکوسیتوز داشته است تعداد وات حدود 30 هزار و هموگلوبین پایین.
cialis coupons and discounts read coupons cialis
cialis 2015 coupon is-aber.net lilly cialis coupon
lamisil cream nails bistromc.org lamisil cream
viagra bestellen viagra kaufen viagra bestellen
plendil 5 mg retard plendil 5 mg retard plendil adcc
1393/12/23 (...ادامه)


مورنینگ رپورت امروز شنبه 23 اسفند 93
lilly coupons for cialis site online cialis coupons
aida kreuzfahrt aidastella aida
naproxen nsaid naproxen naproxen fk
buscopan compositum buscopan buscopan 10 mg
viagra bestellen blog.toolroom.at viagra bestellen

خانم  ساله با خونریزی شدید واژیتال 13 ماه پس از زایمان. در آزمایشات پلاکت پایین داشت با توجه به اینکه بیمار هنولیز ندارد و شواهدی از همولیز مشاهده نمی شد خیلی شک بالینی قوی به تی تی پی نداریم همچنین شیستوسیت خیلی اختصاصی برای تی تی پی نمی باشد. 
مورنیگ امروز بسیار خوب مدیریت شد و نحوه طرح تشخیص افتراقی به خوبی برای دانشجویان و دستیاران محترم مور گردید؟
lilly coupons for cialis cialis online coupon online cialis coupons
viagra bestellen blog.toolroom.at viagra bestellen
plendil 5 mg retard link plendil adcc
1393/12/23 (...ادامه)


مورنینگ رپورت امروز شنبه 16 اسفند 93
cialis 2015 coupon go lilly cialis coupon
naproxen nsaid naproxen dosering naproxen fk

در ابتدای جلسه رزیدنتهای سال بالا گزارشی از کشیک بسیار شلوغ پنج شنبه و جمعه را ارایه دادند. بیمار خانم21 ساله باشکایر تاریدید و سردرد دو روز پس از زایمان مراجعه نموده و فشار خون بالا داشته است. همچنین پلاکت پایین و ال دی اچ بالا در ازمایشات دیده شده است. سابقه خاصی نداشته و با ادامه افت پلاکت و هموگلوبین از یکی از شهرستانها اعزام می شود. در لام خون محیطی که عکس ان تهیه شده و با پاور پوینت در مورنیگ ارایه شد شیستوسیت دیده نشد. جنبههای مختلف این کیس مورد بحث قرار گرفت در نهایت با توجه به بهتر شدن بیمار پس از ختم حاملگی تشخیص پره اکلامپسی شدید تشخیص اول می باشد.
cialis manufacturer coupon 2016 cialis coupons from lilly cialis free coupon
ibuprofen ibuprofen ibuprofen teva
1393/12/16 (...ادامه)


مورنیگ ریپورت امروز دوشنبه 11 اسفند
sitagliptin phosphate monohydrate melting point gedave.ro sitagliptin phosphate side effects

بیمار خانم 30 ساله ای است که با درد و تورم زانوی سمت راست مراجعه نموده بود. مشکل بیمار از یک هفته قبل شروع شده بوده بود. فقط زانوی سمت راست متورم بود. پس با یک منو ارتریت حاد مواجه هستیم.  بیمار تپ مایع مفصلی می شود و در گرافی علایم کاهش فضای مصلی دیده می شود در تپ مایع مفصلی 5000 وایت بی سی و 85 درصد نوتروفیل. این شرح حال حاد همراه با تخریب سریع فضای مفصلی به نفع ارتریت سپتیک است.
internet drug coupons codesamples.in coupon for free cialis
cialis 2015 coupon is-aber.net lilly cialis coupon
viagra bestellen blog.toolroom.at viagra bestellen
zantac 150 mg ranitidin site zantac syrup
1393/12/11 (...ادامه)


مورنیگ ریپورت امروز دوشنبه
free cialis coupon site coupon prescription
naproxen nsaid naproxen dosering naproxen fk
omeprazol sandoz blog.robard.com omeprazol sandoz

برنامه گزارش صبحگاهی بیمارستان توحید سنندج حال و هوای دیگری دارد امروز زود به سالن کنفرانس امدم جنب و جوشی در میان رزیدنتها در جریان است و رزیدنتها و اینترنها خود را برای ارایه گزارش عملکرد کشیک 24 ساعته خود را اماده می کنند.  همکاران اینترن و رزیدنت لیست بیماران را تایپ می کنند همراه با علت بستری و مراجعه و سپس روی پرده نمایش داده می شود و آنگاه رزیدنت سال بالا بیماران را برای اساتید و دانشجویان معرفی می کند. کل بیماران بستری شده در اورژانس و بستری به  صورت الکتیو حدود 38 بیمار بوده است. نشان از یک کشیک سنگین و شلوغ.
cialis manufacturer coupon 2016 click cialis free coupon
cialis coupons and discounts read coupons cialis
1393/12/04 (...ادامه)


صفحه: 1 از 1