یادداشت های روزانه
'نمای پاکه های هموروئید در کولونوسکوپی' 1396/12/05 نمای پاکه های هموروئید در کولونوسکوپی
امروز مرد 42 ساله به دلیل رکتوراژی کولونوسکوپی شد. در نمای رتروگراد هموروئید وسیع دارد.

نظر بدهید
نظرات ثبت شده