یادداشت های روزانه
'تعریف بیماری انسدادی مزمن ریه COPD' 1396/11/23 تعریف بیماری انسدادی مزمن ریه COPD
بیماریهای انسدادی مزمن ریه به گروهی از بیماریهای ریه گفته می شود که با محدودیت جریان هوا در ریه ها همراه است. COPD سه تیپ دارد. یک برونشیت مزمن است که به صورت بالینی تعریف می شود.
نظر بدهید
نظرات ثبت شده