یادداشت های روزانه
'نحوه استفاده سیمبیکورت' 1396/11/11 نحوه استفاده سیمبیکورت

سیمبیکورت ا دو داروی بودزوناید و فورموترول تشکیل شده است .


نحوه استفاده سیمبیکورت

هر بار که نیاز به مصرف دارو داشتید به صورت زیر عمل کنید:

  • 1.درپوش دارو را پیچانده و آن را بردارید ممکن است صدای تق شنیده شود.
  • 2.توربوهالر را در وضعیت عمودی طوری نگه دارید که پیچ قرمز آن در پایین قرار بگیرد.
  • 3.در زمان پر کردن توربوهالر قسمت دهانی را لمس نکنید.برای پر کردن توربوهالراز دارو پیچ قرمز را در یک جهت تا حد ممکن چرخانده، سپس آن را در جهت مقابل تا حد ممکن بچرخانید (تفاوتی ندارد که ابتدا به کدام جهت چرخانده شود.).
  • 4.توربوهالر را دورتر از دهان خود نگه دارید و به آرامی تا جایی که می توانید نفس خود را بیرون بدهید. توجه کنید که این کار (بازدم) به داخل توربوهالر انجام نشود.
  • 5.قسمت دهانی را بین دندان هایتان قرار دهید و لب ها را ببندید.تا حد توان عمیق و محکم نفس بکشید از جویدن یا گازگرفتن قسمت دهانی خودداری کنید.
  • 6.توربوهالر را از دهان جدا کنید و به آرامی نفس خود را بیرون بدهید (عمل بازدم را انجام بدهید) . چون مقدار داروی استنشاق شده بسیار اندک است، شما مزه ی آن را حس نخواهید کرد. اگر به صورت گفته شده عمل کنید می توانید اطمینان داشته باشید که دوز مورد نیاز دارو را استنشاق کرده اید و دارو به ریه ها رسیده است.
  • 7.در صورت نیاز به استنشاق دوم مراحل 2 تا 6 را تکرار کنید.
  • 8.پس از استفاده از دارو درپوش آن را مجدداً قرار دهید.
  • 9.پس از استنشاق هر کدام از دوزهای صبح و عصر دهان خود را با آب شستشو دهید.

قسمت دهانی را نپیچانید و آن را جدا نکنید.این قسمت به توربوهالر متصل شده و نباید جدا شود. در صورت آسیب دیدن توربوهالر یا جدا شدن قسمت دهانی از آن استفاده نکنید.

نظر بدهید
نظرات ثبت شده