یادداشت های روزانه
'انتصاب سی و یکمین رئیس بیمارستان توحید سنندج' 1396/11/03 انتصاب سی و یکمین رئیس بیمارستان توحید سنندج
امروز سی و یکمین رئیس بیمارستان توحید معرفه شد. آقای دکتر صدیق جدید الاسلامی مشغول به کار شد برایشان موفقیت آرزو دارم.
نظر بدهید
نظرات ثبت شده