یادداشت های روزانه
'تومور مری در یک مرد 39 ساله' 1396/10/10 تومور مری در یک مرد 39 ساله
امروز آقای 39 ساله ای را به دلیل دیسفاژی خفیف آندوسکوپی نمودم. که تومور بزرگ در قسمت میانی مری داشت.


نظر بدهید
نظرات ثبت شده