یادداشت های روزانه
'اولين دوره بازآموزي به روش فليپ كلاس' 1396/09/10 اولين دوره بازآموزي به روش فليپ كلاس
ديروز پس از تلاش بسيار و پيگيري فراوان اولين دوره بازآموزي جهت همكاران پزشك به روش آموزش وارونه يا همان فيليپ كلاس برگزار شد. اين دوره با عنوان جايگاه انسولين در ديابت نوع دو برگزار شد. ضمن سپاس و تقدير فراوان از رئيس و همكاران آموزش مداوم دانشگاه كه زحمات بسياري كشيدند.
جلسه در سالن آمفي تئاتر بيمارستان تامين اجتماعي سنندج برگزار شد همكاري و لطف بسيار. ياد رياست، مديريت و جناب آقاي بخشنده در جهت برگزاري هرچه بهتر اين بازآموزي بسيار موثر بود. برگزاريبازآموزي به روش فيليپ كلاس تحت نظر سركار خانم دكتر خشنودي فر از اساتيد دانشكده آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و جناب آقاي دكتر زارع زاده از اساتيد مطرح آموزش پزشكي كشور برگزار شد.
نظر بدهید
نظرات ثبت شده