یادداشت های روزانه
'درمان هموروئيد (بواسير) به روش ليزر' 1396/09/07 درمان هموروئيد (بواسير) به روش ليزر
امروز آقای 44 ساله ای را ویزیت نمودم که به دلیل دریچه آئورت مصنوعی وارفارین دریافت می کرد.
نظر بدهید
نظرات ثبت شده