همکاران من
'rahimiclinic\colleague\2014-2-20-16-48-5-img_5212_0.jpg' دکتر عزت الله ریاضی
aida kreuzfahrt aidastella aida
buscopan compositum buscopan buscopan 10 mg
تخصص: متخصص داخلی
ibuprofen thecaddman.com ibuprofen teva
natrexone naltrexone alcoholism medication what is ldn used for
ایمیل: تلفن:
وب سایت: آدرس: عزت الله رياضي در سال 1314 در روستاي خسروآباد شهرستان بيجار به دنيا آمد و پس از گذراندن دوران ابتدايي و متوسطه در خسروآباد و بيجار و گرفتن ديپلم، يكي، دو سالي حرفه معلمي پيشه كرد و سپس براي ادامه تحصيل در رشته پزشكي، به دانشگاه تبريز رفت.
buscopan compositum buscopan 10 mg buscopan 10 mg
levitra yorumlar levitra 20 mg fiyat levitra 5 mg
توضیحات: nر سال 1340، دكتراي پزشكي عمومي را گرفت و كار طبابت را از سال 1342 در بيجار آغاز كرد. در ادامه، در سال 1357 در دوره «تخصص داخلي» دانشگاه تهران پذيرفته شد و پس از گذراندن اين دوره، به عنوان « نخستين متخصص داخلي استان كردستان»، فصل جديدي از خدمت به هموطنانش را آغاز كرد.  سرانجام پس از نيم قرن خدمت بي منت و بي ادعا،  در سن 78 سالگي به سراي باقي كوچ كرد.
free cialis coupon site coupon prescription
gabapentin nedtrapning open gabapentin nedtrapning
'rahimiclinic\colleague\2014-6-21-17-10-47-IMG_5600013.jpg<div style=buscopan compositum buscopan buscopan 10 mg' " src='rahimiclinic\colleague\2014-6-21-17-10-47-IMG_5600013.jpg
buscopan compositum buscopan buscopan 10 mg
' width="115" height="125" />
دکتر جعفر حریری
buscopan compositum buscopan 10 mg buscopan 10 mg
sitagliptin phosphate monohydrate melting point gedave.ro sitagliptin phosphate side effects
plendil 5 mg retard totspub.com plendil adcc
cloradex thecaddman.com cloradex costo
dipyridamole dipiridamol dipiridamol
تخصص: کودکان
aida kreuzfahrt site aida
cloradex open cloradex costo
ایمیل: تلفن:
وب سایت: آدرس:
توضیحات: دکتر جعفر حریری متخصص کودکان و از متخصصین کودکان قدیمی شهر سنندج کم اینجانب در دوره اکسترنی در سالهای 73 تا 76 در خدمت ایشان بودم از اساتید با وقار و دوست داشتنی بودند سوگند نامه پزشکی ما را هم ایشان قرائت نمودند. چند سال قبل در اثر عارضه قلبی فوت نمودند یادشان گرامی باد.
gabapentin nedtrapning by-expression.com gabapentin nedtrapning
zantac 150 mg ranitidin ski-club-auringen.de zantac syrup
'rahimiclinic\colleague\2014-3-7-21-50-2-Chrysanthemum.jpg<div style=cialis 2015 coupon is-aber.net lilly cialis coupon
sitagliptin phosphate monohydrate melting point gedave.ro sitagliptin phosphate side effects
natrexone naltrexone alcoholism medication what is ldn used for
' " src='rahimiclinic\colleague\2014-3-7-21-50-2-Chrysanthemum.jpg
cialis 2015 coupon is-aber.net lilly cialis coupon
sitagliptin phosphate monohydrate melting point gedave.ro sitagliptin phosphate side effects
natrexone naltrexone alcoholism medication what is ldn used for
' width="115" height="125" />
دکتر مصطفی نیری
lamisil cream nails go lamisil cream
propranolol halmed propranolol hemangiom propranolol halmed
تخصص: چشم پزشک
aida kreuzfahrt aidastella aida
lamisil cream nails click lamisil cream
sitagliptin phosphate monohydrate melting point click sitagliptin phosphate side effects
ایمیل: تلفن:
وب سایت: آدرس:
توضیحات: دکتر مصطفی نیری از قدیمی ترین و پرکارترین چشم پزشکان شهر سنندج بودند ایشن در سال 91 دار فانی را وداع نمودند. پرسنل قدیمی بیمارستان توحید و مردم همیشه از ایشان به نیکی یاد می کنند.
buscopan compositum buscopan 10 mg buscopan 10 mg
viagra bestellen blog.toolroom.at viagra bestellen
omeprazol sandoz go omeprazol sandoz
gabapentin nedtrapning open gabapentin nedtrapning
'rahimiclinic\colleague\2015-7-15-0-52-40-image.jpg<div style=cialis coupons and discounts prescription coupons coupons cialis
aida kreuzfahrt site aida
sitagliptin phosphate monohydrate melting point gedave.ro sitagliptin phosphate side effects
' " src='rahimiclinic\colleague\2015-7-15-0-52-40-image.jpg
cialis coupons and discounts prescription coupons coupons cialis
aida kreuzfahrt site aida
sitagliptin phosphate monohydrate melting point gedave.ro sitagliptin phosphate side effects
' width="115" height="125" />
دكتر پيام خماند
ibuprofen ibuprofen ibuprofen teva
buscopan compositum buscopan buscopan 10 mg
plendil 5 mg retard totspub.com plendil adcc
oxcarbazepine 600 mg oxcarbazepine 150 mg oxcarbazepine dosage
تخصص: متخصص مغز و اعصاب
levitra yorumlar levitra 10 mg levitra 5 mg
ایمیل: تلفن: ٣٣٢٣٩٥٨٦
naproxen nsaid zygonie.com naproxen fk
dipyridamole site dipiridamol
وب سایت: آدرس:
آدرس مطب: ابتداى بلوارشبلى-روبروى قنادى بهران-ساختمان پزشكان شبلى
تلفن:٠٨٧-٣٣٢٣٩٥٨٦
buscopan compositum buscopan 10 mg buscopan 10 mg
plendil 5 mg retard totspub.com plendil adcc
gabapentin nedtrapning open gabapentin nedtrapning
توضیحات:
'' دکتر جعفر مبلغی
lilly coupons for cialis site online cialis coupons
sitagliptin phosphate monohydrate melting point gedave.ro sitagliptin phosphate side effects
oxcarbazepine 600 mg oxcarbazepine 150 mg oxcarbazepine dosage
تخصص: متخصص جراحی
ایمیل: تلفن:
وب سایت: آدرس:
توضیحات:
'rahimiclinic\colleague\2014-5-21-13-5-9-image.jpg<div style=lamisil cream nails bistromc.org lamisil cream
sitagliptin phosphate monohydrate melting point gedave.ro sitagliptin phosphate side effects
plendil 5 mg retard plendil 5 mg retard plendil adcc
rigevidon depression temperaturudslat.site rigevidon 63
' " src='rahimiclinic\colleague\2014-5-21-13-5-9-image.jpg
lamisil cream nails bistromc.org lamisil cream
sitagliptin phosphate monohydrate melting point gedave.ro sitagliptin phosphate side effects
plendil 5 mg retard plendil 5 mg retard plendil adcc
rigevidon depression temperaturudslat.site rigevidon 63
' width="115" height="125" />
دكتر محمد حسين يوسفي
sitagliptin phosphate monohydrate melting point gedave.ro sitagliptin phosphate side effects
plendil 5 mg retard plendil 5 mg retard plendil adcc
تخصص: گوارش
lilly coupons for cialis cialis online coupon online cialis coupons
aida kreuzfahrt aidabella aida
lamisil cream nails bistromc.org lamisil cream
buscopan compositum link buscopan 10 mg
viagra bestellen blog.toolroom.at viagra bestellen
natrexone naltrexone alcoholism medication what is ldn used for
ایمیل: تلفن:
وب سایت: آدرس: استاد باز نشسته دانشگاه علوم پزشكي اروميه
aida kreuzfahrt site aida
buscopan compositum buscopan 10 mg buscopan 10 mg
omeprazol sandoz go omeprazol sandoz
cloradex thecaddman.com cloradex costo
توضیحات:
'rahimiclinic\colleague\2014-5-24-1-15-8-IMG_0118.JPG<div style=viagra bestellen blog.toolroom.at viagra bestellen
cloradex open cloradex costo
' " src='rahimiclinic\colleague\2014-5-24-1-15-8-IMG_0118.JPG
viagra bestellen blog.toolroom.at viagra bestellen
cloradex open cloradex costo
' width="115" height="125" />
دکتر خاکسار
omeprazol sandoz blog.robard.com omeprazol sandoz
zantac 150 mg ranitidin site zantac syrup
mesalazin fass mesalazin granulat mesalazin sulfasalazin
تخصص: دندانپزشک
ibuprofen thecaddman.com ibuprofen teva
viagra bestellen blog.toolroom.at viagra bestellen
plendil 5 mg retard totspub.com plendil adcc
oxcarbazepine 600 mg bilie.org oxcarbazepine dosage
ایمیل: تلفن:
وب سایت: آدرس:
توضیحات: از دندانپزشکان با سابقه شهر سنندج که در کودکی توسط ایشان به دلیل دندان درد ویزیت شده ام. این عکس را در مراسم پزشک سال 91 با ایشان گرفتم. ایشان بسیار مهربان بوده و سالهای زیادی صادقانه خدمت کرده اند.
free cialis coupon site coupon prescription
naproxen nsaid naproxen naproxen fk
صفحه: 1 از 1