• کردستان - سنندج - خ مولوی ساختمان مولوی - طبقه5
  • تماس: 33246776-087
  • شنبه - چهارشنبه: 3:00بعدازظهر - 9:00شب
  • پنج شنبه وجمعه:تعطیل

داستان کوتاه من

بزرگترین افتخار زندگیم عضویت هیئت علمی به عنوان استادیار در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مشارکت فعال و با عشق و علاقه فراوان در راه آموزش دانشجویان عزیز و سازندگان آینده این مرز و بوم در تمامی مقاطع پزشکی وتخصصی می باشد که تا آخرین لحظه و با تمام توانم به آن ادامه خواهم داد.